Uturzabala


ÜTÜRZABALA - MAITENA LOUGAROT (2004)

Maitena LOUGAROT artista gotaintarra dugu. 1959. urtean sortua. Harria eta beste materia anitz lantzen ditu. Buztingintzan, margolaritzan ere trebatua da, bai eta eskulturen zaharberritzean (Salies herrian “La mude“ izeneko obra berritu zuen). Erakusketak egin ditu Gotainen, bai eta parte hartu beste anitzetan.

ÜTÜRZABALA obra : hau da arte leku hortako lehen obra, lekuaren izen berdinekoa. Itur, iturri zabala, ura, urari lotuak dira ipuin eta jakintza andana, ur ondoan bizi diren laminak lekuko ….

ÜTÜRZABALA - MAITENA LOUGAROT (2004)
Maitena Lougarot est une artiste de Gotein (1959). Elle travaille la pierre et bien d'autres matières. Elle était potière, elle peint, et restaure aussi des oeuvres (sculpture “La Mude“ à Salies de Béarn). Elle a exposé à Gotein et participé à de nombreuses autres expos.

ÜTÜRZABALA : L'oeuvre Ütürzabala fut la première de ce parcours, portant précisément le même nom. La source, la vaste source, l'eau, ces éléments sont liés dans de nombreuses légendes et connaisances, en témoignent les génies laminak qui vivent près de l'eau…URBAILA – JOSE LE PIEZ 2005
Jose Le Piez zizelkari eta musikaria da, biak poesia berdinean lotzen ditu. Egur biziaren amodioa arbaso egurketariaren ganik bildu zuen, bai eta arte ederren tirria familiatik ere. Berak zuhaitzaren memoria lantzen du, harreman estua lotuz materia eta mogimenduaren artea. “ARBRASSONS“ berak deitu aurkikuntza egin eta garatzen du, egurrari soinua emanez ferekaren bidez. Horrekin musikarekin lotura egiten du, kontzertuak eskainiz musikariekin.
URBAILA obra: Atlaseko zedroa da, Zuberoan hazi zena. Motor zerrarekin bakarrik landu zuen, aitzin planik paperean egin gabe, jestua arte martzialetan bezala erabiliz (bera Japoniako sabre maisua dago). Ur, uretik dator eta Urbaila izena Arbaila izenetik, hau denean historikoki Zuberoako erdiko partea, Gotaine herria barne.
URBAILA – JOSE LE PIEZ 2005
José Le Piez est sculpteur et musicien, il lie les deux dans la même poésie. Il a hérité de ces ancêtres cet amour du bois vivant, et aussi de sa famille celui de l'art. Il travaille la mémoire des arbres, cultivant une étroite relation entre la matière et le mouvement. Sa découverte, invention des “ARBRASSONS“ lui permet de donner un son au bois, par la caresse. Ainsi fait-il le lien avec la musique au travers de rencontres avec des musiciens d'horizons divers.
URBAILA est taillée dans un cèdre de l'Atlas qui a grandi en Soule. Il l'a travaillée à la tronçonneuse, sans plan-papier préalable, utilisant le geste des arts martiaux (il est maître de sabre japonais). Le nom Urbaila lui-même vient de Ur, l'eau, et Arbaila, qui est le nom historique de la zone centrale de la Soule, dont fait partie Gotein-Libarrenx.

HIRUTIK HAMAIKA: Uztaro arte taldea - 2006

Uztaro arte taldea Gonzalo Etxebarriaren inguruan sortu zen 1980.ko hamarkadan Xiberoko Mendikotan. eta beti bizirik dirau. XIRUrekin harreman estua izan du beti, urtero obra berri bat eskainiz, margo, instalazio efemero… Gonzalok bere margolari bide indartsu bezain ixila jarraitzen du, Euskal Herriko erakusleiho andanatan. Eta Uztarok egun ere XIRUko afixa egiten du, orain Pette Etxebarria semearen eskutik.

HIRUTIK HAMAIKA : Izenak dion bezala, hiru elementuetarik, hamaika, infinitua sor daiteke. Lurreko burdina, lurreko harria, lurretik sortu egurra dira elementu horiek, ibilbide honi altzari gisako bat eginez, mahaina hots. Izena jarri zion Jon Maia bertsolariak, estrena emanaldian...

HIRUTIK HAMAIKA: association artistique UZTARO - 2006

Le groupe UZTARO est né autour de Gonzalo Etxebarria dans les années 1980 dans le village de Menditte en Soule, et il y est toujours très actif. Il a toujours eu une relation étroite avec le festival XIRU, créant une oeuvre originale chaque année, peinture, installation éphémère... Gonzalo Etxebarria y trace son chemin de peintre aussi puissant que silencieux, rayonnant sur bien des expositions du Pays Basque. Et Uztaro crée chaque année l'affiche originale de XIRU, des mains de Pette Etxebarria, le fils.
HIRUTIK HAMAIKA : De trois l'infini. Comme son nom l'indique, de trois éléments peuvent en naître onze, l'infini en euskara. Le métal, la pierre, le bois sont tous trois issus de la terre, constituant dans ce cas une pièce de mobilier, une table. Son nom lui a été donné par le bertsolari improvisateur Jon Maia, le jour de l'inauguration...
 
TXORTA – Guanes ETCHEGARAY (2007)

1954. urtean sortua, 2015.ean utzi gaitu, baina bere espiritutik sortu obra anitz utzi ere Euskal herriko leku ezberdinetan, Izturitzeko harpe ondoetan egin zuen lan ederra lekuko. Arbasoak Bizkaian, baina Belgikan amarekin zuen ikasi materia eta koloreen amodioa. Instituzioetarik urrundu zen bere bidearen urratzeko, mogimendu artistikoetan sartuz (adb Parisen ART CLOCHE delakoa). Amalurraren harreman eta emaitzari lotu zen beti, harria, egurra, burdina landuz, baina errekuperaziotik ere sortuz. “Les anonymes“ gaia jorratu zuen ehunka aldiz. Harremana zuen gehienik maite, jendeen erdian kokatzea.

TXORTA : 2007. urtean egonaldi ederra egin zuen Gotainen, obra hau herrian zegoen material abandonatua bilduz eta ederretsiz: Orga errotaren burdin uztaia, Zihigako harria, bere etxeko zur puzka zaharrak… Txorta izena eman zion (ur xorta), eta bizia nola den, estela borobil honen inguruan egin zioten lagunek omenaldia…

TXORTA – Guanes ETCHEGARAY (2007)

Né en 1954 il nous a quittés en 2015, nous laissant quantité d'oeuvres de son esprit sur de nombreux sites du Pays Basque, comme en témoigne le beau travail qui jalonne les abords de la grotte d'Isturitz. Des ancêtres en Bizkaia, mais c'est en Belgique qu'il apprit l'amour des matières et des formes. Il s'éloigna des institutions pour tracer son chemin, s'intégrant à des mouvements artistitques (ex. “Art Cloche“ sur Paris). Il s'est toujours senti lié à la terre et à ses offrandes, travaillant la pierre, le bois, le fer, mais aussi la récupération. Il a longuement travaillé le thème des “Anonymes“, le déclinant dans d'innombrables productions. Il aimait particulièrement la relation, être au milieu des gens.
TXORTA : En 2007 Guanes fit une belle résidence à Gotein, travaillant son oeuvre à partir de matériaux abandonnés, récupérés dans la zone, et magnifiés: des cercles de roues de charrette, la pierre de carrière de Cihigue, des pièces de la charpentre de sa maison... Il la nomma Txorta (la goutte d'eau), et, comme va la vie, ces amis lui firent un hommage autour de cette stèle discoïdale…

 
EUSKAMERIKA – Nestor BASTERRETXEA 2009

Nestor Basterretxeak (1924 Bermeo – Bizkaia 2014 Hondarribia – Gipuzkoa) ibilbide aberatsa izan du, XX. mende inarrosian deserria ere ezagutuz, Argentinan. Han margolari eskultore horrek bidea jarraitu zuen sariak irabaziz, eta Euskal Herrira itzuliz, bere garaia markatuko zuen Jorge Oteizarekin batean. GAUR taldea sortu zuten diktatura denboran. Bere obra anitza izan da, margo, eskultura, baina zinegintza ere (Amalur filma Fernando Larruquertekin). Euskal lurrari lotura azkarra zuen, kosmogoniari ere aurpegi bat emanez, serie ezingo indartua sortuz. Arantzazuko basilikako kriptaren margoak egin zituen, izugarrizko eragina eginez 1950. aldeko urte neke hauetan.

EUSKAMERIKA : Xiru jaialdiko gomita izan zen eta gure arte ibilbidea ikusi eta gaiari eta ekaiari lotu zen: “Euskamerika“ zen urteko gaia, eta lekuan dagoen amerikako haritzaren ostoetarik sortu zuen omenezko obra hori. Harreman ederra egin zen orduan Jean Mixel BEDAXAGAR kantari-arotzarekin, honek burdin guziaren soldatzea egin zuelarik.


EUSKAMERIKA – Nestor BASTERRETXEA 2009

Nestor Basterretxea (1924 Bermeo – 2014 Hondarribia) a eu un parcours très riche, connaissant l'exil en Argentine dans ce XX.ème siècle tourmenté. Il y affirma son parcours de peintre et sculpteur, remportant même des récompenses. Il revint au Pays Basque pour une collaboration étroite avec Jorge Oteiza qui devait aussi marquer son époque. Ils fondèrent le groupe GAUR pendant la dictature. Son oeuvre est très diverse, peinture, sculpture mais aussi cinéma (réalisation de Amalur avec Fernando Larruquert). Très attaché à sa terre basque, il a donné une forme à la cosmogonie, au travers d'une série puissante. Il créa les peintures de la crypte de la basilique d'Arantzazu, qui eurent un effet considérable dans ces difficiles années 1950.


EUSKAMERIKA : Invité de XIRU, il visita le parcours artistique avant de s'attacher à la matière et au sujet de cette année là: “Euskamerika“. Il partit des feuilles du chêne d'Amérique sur le site pour cet hommage à nos ancêtres exilés. Alors se noua une belle relation avec le forgeron-chanteur Jean Mixel Bedaxagar qui souda et assembla cette oeuvre.

UR - CHRISTIANE GIRAUD (2011)

Uztaritzen bizi, Baionako arte ederren eskolan eskultura deskubritu zuen eta geroztik hortan sartu zen gogoz eta gorputzez. Oreka hau da justuki gustatzen zaiona. Egurra du ekai gustukoena, hastapen batez zerra edo aizkoraz landuz, eta bigarren urrats batez sentimentu eztiagoak ateraz, tresna gero eta finago erabiliz, bai eta kolorea sartuz. “ Ene lanean, estetika bilaketa dago, baina gehiago ideia baten adierazpen formala. Ekaia, forma, kolorea hautatzen ditut ideia honen sentsatzioaren adierazteko. Beti hari baten gainean nago: kontzientea, inkontzientea, menperatzen dudana… edo ez. Tentsio horiek aberastasuna dira, norberaren baitan dagoen guzia erabiltzen da arte ikerketan.“
 UR  : Lurretik zutik dagoen totema, urari inkantazioa, ura denetan dagoenean leku hartan, bai eta biziaren sinboloa. Inox metalezko logoa du, eta bere irudia lurrean sinbolo honen aipamen bilaizia da.

UR - CHRISTIANE GIRAUD (2011)

Elle vit à Ustaritz, et c'est à l'école d'art de Bayonne qu'elle découvrit la sculpture pour s'y engouffrer corps et âme. Le bois est son matériau privilégié, travaillé d'abord à la tronçonneuse ou à la hache, puis dans un deuxième temps exprimant des sentiments plus doux, par des outils de plus en plus fins, intégrant aussi la couleur. « Dans mon travail, il y a une recherche esthétique, mais surtout la traduction plastique d'une idée. Je vais choisir le matériau, la forme, la couleur, tout ce qui va exprimer au mieux la sensation, l'idée que je veux traduire . Je joue sans cesse sur la corde raide : le conscient, l'inconscient, ce que je maîtrise … ou pas. Ces tensions là sont une richesse, on utilise tout quand on est dans une recherche artistique...

UR : Totem dressé en forme d' incantation à l'eau ,omniprésente sur le site
et symbole de vie. Un logo en inox et son reflet au sol sont une évocation très épurée de ce symbole.

AINERETAKO GIZONA – CHAHAB (2012)

Chahab (1951 – Teheran), Biarnoko Nay herrian bizi da orai, “La Minoterie“ izeneko arte leku idekia berak sortuz eta biziaraziz, urte osoko erakusketa eta programazioarekin. Hogeita bi urteetan uzti zuen Iran, Italia, Frantzia, Herbeheretan ere bizituz, ikasiz, eta materiari lotuz. Margoa, grabaketa, bai ta burdin eskultura ere, batzutan erraldoia, denetarik egiten du, teknika ezberdinak ere nahasiz. Primitibo, espirituala eta arbasoei lotua dago, berea dena sortuz, eta lau haizeetara partekatuz.

AINERETAKO GIZONA : Obra orijinala egin zuen gure Ütürzabala arte lekuarentzat. Txorien leku aparta dena lotu zuen gizakiaren espirituari, memoria eta arbasoei leku eginez. Burdina landu zuen, ohitura duen bezala, idekia zaion CANCE Nay-eko enpresako lantegian lan eginez.


AINERETAKO GIZONA – CHAHAB (2012)

Chahab (1951 – Téhéran), vit aujourd'hui à Nay en Béarn, dans “la Minoterie“, lieu d'art ouvert qu'il a créé et qu'il fait vivre par une exposition permanente et une programmation. Il quitta l'Iran à 22 ans, vivant en Italie, en France, aux Pays Bas, apprenant, se frottant à la matière. La peinture, la gravure, la sculpture métallique aussi, parfois monumentale, sont ses modes d'expression, mêlant différentes techniques. Lié au primitif, au spirituel, aux ancêtres, il développe son univers et le partage aux quatre vents.

AINERETAKO GIZONA – L'homme aux hirondelles : Cette oeuvre originale fut créée pour le parcours Ütürzabala. Il lia ce site idéal pour les oiseaux à l'esprit humain laissant la place à la mémoire et aux ancêtres. Il travailla le métal, comme il en a l'expérience, dans les ateliers de l'entreprise CANCE de Nay qui lui ouvrent grand ses portes.

ARRAINA - KELY (2013)

Kely Afrikako Burkinan sortu zen, gero Euskal Herria eta Biarnon gaindi ibili zen. Maleruski bizia utzi zuen 2013 urte hortan. Burdina lantzen zuen, bere mintzaira garatuz. Gure herrialdean zehar daude haren obra guziek mintzaira hori dute, eta lehen begiradatik ezagun da. Berak ere arbasoekiko lotura azkarra zuen, griot-kondalari baten familiakoa izanez, eta gauza ezinago konkretuetarik mundu bat sortzen zuen, onirikoa.

ARRAINA : Metalezko eskultura hau urte batzu lehenago egin zuen, eta Guanes Etchegaray artistaren etxeko bilduman zen. Azken honek XIRUri oparitu zuen 2013an, pentsatuz hor leku ederra zukeela. Zoritxarrez, urte hortan berean zendu zen KELY, eta ez genuen harekin estrenatu ahal izan.

ARRAINA - KELY (2013)

Kely est né au Burkina en Afrique, avant de venir en Pays Basque et en Béarn. Il nous a quittés malheureusement en 2013. Il travaillait le fer, développant ainsi sa voie. Toutes les oeuvres qui sont dans notre région ont ce même langage et on le remarque dès le premier regard. Lui aussi avait un lien fort avec les ancêtres, par sa famille de griot-conteurs musiciens, et il faisait naître un monde onirique de choses extrèmement concrètes.


ARRAINA : Kely réalisa cette oeuvre de métal quelques années plus tôt, elle faisait partie de la collection de Guanes Etchegaray. Ce dernier l'offrit à XIRU en 2013, pensant qu'elle y aurait une belle place. Malheureusement Kely nous quitta cette même année et nous ne pûmes l'inaugurer avec lui.

TIRAN – KAKOTS TALDEA (2014)

Kakots taldea sortu zuten Zuberoako artista gazte batzuek, ikasketak Europako arte eskoletan eginak, beren herrira lanera itzuli nahi azkarrarekin. Hauen obra ikusgarrietan dago Atharratzeko turismo bulegoan dagoen “Errausgorrixehe“ instalazio iraunkorra, mitologiari buruz. Hauetan dago Ddiddue ETXEBERRI urdiñarbetarra. Honek diseinua, bideoa eta teknika anitzak lantzen ditu.
TIRAN: obra hau arte ibilbidearentako sortu zen altzari edo mobiliario zerbait sortuz, ber denboran lekua “irakurriz“ eta bere funtzioa betez, hots lasai egoiteko lekua, berdin pikenikatzeko ere…. Ideia horrekin abiatu zen, betona, sokak baliatuz, zuhaitzak ere eszenografian sartuz. Urte guzian bere ofizioa egiten du, jende hartuz bere inguruan. Tiran (Thian ahozkatu) hitz horrek aldiz erran nahi du “tinka“, sokak dauden bezala.

TIRAN – Groupe KAKOTS (2014)

Le groupe Kakots fut créé par des jeunes artistes de Soule, qui ont étudié dans des écoles d'art en Europe, avec une volonté farouche de revenir travailler au pays. Parmi leurs créations se trouve „Errausgorrixehe“, installation permanente à l'office de tourisme de Tardets, sur le thème de la mythologie. Parmi eux se trouve Ddiddue Etxeberri, qui travaille la vidéo, le design et de multiples autres techniques.

TIRAN : Cette installation a été conçue pour le parcours artistique dans le but d'y installer du “mobilier“, intégré au site et remplissant sa fonction, lieu de tranquillité, de pique-nique... C'est ainsi qu'elle fut imaginée, utilisant le béton, les cordes, les arbres et leur forme aussi entrant dans le scénographie. Elle remplit son rôle toute l'année en accueillant des personnes autour d'elle. Ce terme de “Tiran“ (prononcer Thian) signifie “tendu“, comme le sont les cordes.

KABANA – DIDIER CADIRAN (2016)

Didier Cadiran saskigilea da ofizioz Biarnoko Lasseube herrian. Materia bizia lantzen du, bai zare eta saski egiteko, bai urrunago joaiteko ere. Zumetik, sahatsetik da abiatzen, eta naturalki hasi zen landarezko etxolen egiten. Halako eskultura bekan baizik ez da ikusten, zeren izadiak eragiten dio zuzen

KABANA: Etxola hau sahats beltzez egina izan zen, Didier Cadiranek gidaturik Gotaine Irabarne herriko haurrek eraiki zuten, Xiru jaialdi aitzineko asteetan. Sahats beltzak ura maite du eta Ütürzabalean ura dago denetan, beraz ez zuen aste bakar bat ere behar izan arpatzeko, eta kimu berriak elkitzeko… Haurren jolas leku ederra ere da urte guzian, udan berde berdea, neguan aldiz bilaizia!

KABANA – DIDIER CADIRAN (2016)

Didier Cadiran est vannier de métier dans le village béarnais de Lasseube. Il travaille le matériau vivant pour en faire des paniers mais aussi pour aller plus loin. Il part de l'osier, du saule, et c'est naturellement qu'il commença à construire des cabanes végétales. Ce type d'oeuvre n'est pas courant, car la nature y agit directement.


KABANA: Cette cabane est faite de saule noir. Didier Cadiran l'a construite, guidant pour ce faire une équipe d'enfants du village, quelque temps avant le festival XIRU. Le saule noir aime l'eau et celle ci est partout dans le parcours Ütürzabala, aussi il lui suffit alors de moins d'une semaine pour prendre racine et commencer à bourgeonner... La cabane est un beau lieu de jeu pour les enfants, l'été en vert, l'hiver dénudée!
PARETA – KOLDOBIKA JAUREGI (2018)

K. Jauregi 1959.urtean Gipuzkoako Alkiza herrian sortu zen. Laborari semea, laborantza utzia du baina lurra hurbil dago bere obra guzian. Alkizako baserrian bizi da beti, UR MARA leku miresgarrian arte leku bizi bat atxikiz, gau eta egunez. Gaueko beltzetik dator argia, espiritualitatea ere, eta emeki baina segurki joan zen bere mintzaira garatuz , keinu eta sinbolo indartsuak lur, zur, harri eta altzeiruan utziz. Arimaren eta sentimentuen espresioa sortzen da orduan marratik, marrazkitik.

PARETA : Pareta hau zimenduz eraikia da eta munduan eraikitzen diren jendeen arteko pareta guzien metafora dago, izan Mexikon edo Palestinan. Honek bere leihoak ditu, bat zerratua, bestea urre-ilusioz betea, eta eskerrak, hirugarren ttipi estua dago, baina idekia, esperantzari lekua utziz. Abereek aldiz ez dute muga eta hesien arrangurarik, gibelean dauden kabale oinatzak lekuko… Obra honen ezartzeko herriko langile eta laguntzaleek elkarlan ederra eraman zuten, Etxeberri hargingoa enpresarekin.

PARETA – KOLDOBIKA JAUREGI (2018)

K. Jauregi est né en 1959 à Alkiza en Gipuzkoa. Fils de paysan, il a quitté le métier mais la terre est présente dans toute son oeuvre. Il vit toujours dans la campagne d'Alkiza, et fait vivre jour et nuit UR MARA, lieu d'art vivant au coeur de ce site admirable. La lumière jaillit de la nuit, la spiritualité aussi, Jauregi développe son langage doucement mais sûrement, imprimant des signes et symboles forts dans la terre, le bois, la pierre ou l'acier. L'expression de l'âme et des sentiments nait alors de la ligne, du dessin.


PARETA : Ce mur de ciment est la métaphore de tous ces murs construits dans le monde entre les populations, du Mexique à la Palestine. Il a ses fenêtres, une fermée, la seconde pleine d'illusion dorée, et la troisième, heureusement, certes petite et étroite, mais ouverte, laisse la place à l'espoir. Les animaux par contre n'ont pas ce souci des frontières et des murs, comme le montrent les traces sur le côté... L'installation de cette oeuvre a été le fruit d'un beau travail avec les bénévoles, ouvriers et entreprises du village et des environs (Etxeberri construction).

Aucun commentaire: